Nieuwbouw centrumplan Drenthe

Studie naar mogelijke herontwikkeling van centrum Rolde

In samenwerking met Rolf Sluiter (CMB-partners) is dit plan voor de herontwikkeling van een dorpscentrum in Drenthe uitgewerkt in een aantal verschillende modellen. De modellen worden meegenomen in de besprekingen die momenteel plaatsvinden over het te voeren beleid ter plaatse. De maquettes tonen verschillende mogelijkheden van herinrichting, waarbij op meer of minder rigoureuze wijze nieuwbouw tussen de bestaande panden in wordt gepast. In alle gevallen met respect voor het bestaande karakter van dit dorp en de sfeer van de plek.