Stedenbouwkundig, Beukenhof

Ontwikkeling woonwijk in gemeente Slochteren

Onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een perceel met agrarische bestemming. Hiervoor ontwikkelden we een aantal stedenbouwkundige plannen en verschillende woningtypes, die refereren naar de bestaande woningen in de omgeving. Wonen op ruime kavels in een landelijk gebied en in betaalbare en aantrekkelijke woningen! Huidige stand van zaken: ‘on hold’.