Renovatie/herbouw afgebrand woonhuis

In opdracht van Hoving Bouw

In sommige gevallen is het niet nodig een ontwerp te maken, zoals in dit geval, waarin het afgebrande pand in zelfde staat weer moest worden herbouwd. Er diende in dit geval echter wel een omgevingsvergunning aangevraagd te worden, waarvoor we in opdracht van Hoving Bouw de tekeningen hebben gemaakt. Realisatie 2012