Organische uitbouw in Groningen

Uitbreiding van een benedenwoning; 2008

Dit ontwerp betreft een aanbouw aan een benedenwoning in Groningen. De opdrachtgevers wilden graag hun woon- en werkruimte vergroten. Het ontwerp verandert van hoog en smal, aansluitend op het bestaande naar laag en breed achter in de tuin. Hierdoor slingert het door de tuin. Hierdoor heb je rondom lichttoetreding en tuin en ontstaat binnen een lichte en ruimtelijke kamer.

De tuinpad doorkruist letterlijk de aanbouw en verbindt de patio naast de huidige oorspronkelijke uitbouw via de nieuwe aanbouw met de tuin aan de achterzijde.