Ontwerp voor een villa

Eerste ontwerp voor woning in Lieveren

In het ontwerptraject komen dikwijls meerdere ontwerpen op tafel te liggen. De woning in Lieveren krijgt, zoals u elders op deze site kunt zien, uiteindelijk een geheel ander gezicht dan dit eerste ontwerp toont. Gelegen aan de Drentse Aa weerspiegelt de hier getoonde versie het slingerende verloop van deze rivier met geeft via een ruim dakterras uitzicht over de dit prachtige landschap.