Wat doet Meander voor u?

1. Vrijblijvend gesprek

Elke mogelijke opdracht begint met een vrijblijvend gesprek. Elkaar leren kennen, de dromen en wensen op tafel krijgen en de mogelijkheden bespreken/schetsen.

2. Schetsonwerp / voorontwerp

Dit is de fase van samenwerken. In verschillende gesprekken aan de hand van de door ons gemaakte tekeningen, schetsen en soms ook maquettes werken we met u aan het ontwerp net zolang tot u 200% tevreden bent! En gedurende de volgende fases blijft dit voor ons het uitgangspunt.

 3. Definitief ontwerp

Naast het uitgangspunt dat het ontwerp voldoet aan uw wensen (met nog een schepje er bovenop!), moet het ontwerp uiteraard binnen uw budget gerealiseerd worden en moet het voldoen aan de eisen die de gemeente stelt. In deze fase maken we bij voorkeur een raming om een globaal idee te krijgen van de bouwkosten. Al die verschillende wensen en eisen vragen vaak om inventieve oplossingen en daar ligt voor ons de uitdaging om uw wensen binnen de eisen en het budget optimaal vorm te kunnen geven.

4. Bouwaanvraag/omgevingsvergunning

Om een bouwvergunning te krijgen, moeten er verschillende gegevens worden ingediend bij de gemeente:

  1. Bouwtekeningen zoals plattegronden, gevels, doorsnedes, situatie en details.
  2. Ingevulde formulier ‘omgevingsvergunning’, waarin zowel bouwvergunning als overige vergunningen (sloopvergunning/monumentenvergunning) worden aangevraagd.
  3. Bouwfysische berekeningen, zoals daglicht-check en ventilatieberekeningen
  4. Constructieberekeningen en –tekeningen

Punten 1 en 2 verzorgen wij voor u en bij kleinere opdrachten ook punt 3 (anders een bouwfysisch bureau) en de constructeur verzorgt punt 4. Wij adviseren u in de keuze van deze adviseurs en alle communicatie gaat via ons.

 5. Bestek + bestektekeningen

Als de bouwvergunning door de gemeente is verleend, kan de aannemer gaan bouwen. Maar eerst moet er een aannemer zijn geselecteerd. Hierin begeleiden wij u desgewenst door het maken van tekeningen en een bestek (omschrijving van de te gebruiken materialen e.d.), op basis waarvan de aannemer(s) hun offerte kunnen baseren. Hoe gedetailleerder de informatie, hoe scherper de begrotingen.

 6. Werktekeningen + begeleiding

Voor veel mensen is het de eerste keer dat ze gaan verbouwen of nieuw bouwen. Afhankelijk van de grootte van het project kunt u zelf de bouwbegeleiding doen of ons het werk laten begeleiden. Wij verzorgen dan de communicatie met de aannemer en overige betrokkenen en daarnaast maken we de werktekeningen voor de aannemer.

En wat kost dat?

Alle opdrachten worden afgesloten op basis van de DNR 2011; herziening juli 2013, waarin alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en architect zijn geregeld. Een onderdeel van het contract dat u van ons krijgt, is de bijlage met het honorarium. Dit wordt bepaald op basis van een percentage van (een schatting van) de bouwkosten of op basis van een vast bedrag. De hoogte van dit percentage verschilt per architectenbureau en afhankelijk van het type opdracht van zo’n 4% tot 10%. Als klein bureau hebben we weinig overheadkosten en kunnen we dit percentage dan ook laag houden.

Het gaat hier dan overigens om het totaalpakket vanaf het eerste ontwerp t/m de begeleiding tijdens de bouw. Veel opdrachtgevers kiezen er bij kleinere projecten echter voor om het toezicht op de bouw voor eigen rekening te nemen. Bij ons is alles bespreekbaar en ook voor slechts een advies of schetsontwerp kunt u bij ons terecht. Als u na een vrijblijvend gesprek geïnteresseerd bent, zullen wij op basis van de het pakket dat  u kiest een passende offerte maken, zodat u vooraf inzichtelijk hebt wat uw kosten zijn.

Offerte aanvragen

Heeft u interesse in een samenwerking?

Vraag vrijblijvend een offerte aan.