Duurzaam

… Natuurlijk ontwerpen…

Het woord duurzaam wordt tegenwoordig vaak gebruikt, terecht of minder terecht. Wij hebben het vertaald in ‘natuurlijk ontwerpen’.

Wat we daaronder verstaan?

  • Gebouwen ontwerpen die door een bijzondere uitstraling en kwaliteit ook over 50 jaar nog gewaardeerd worden.
  • Gebouwen ontwerpen die de natuur respecteren, door er (gratis) gebruik van te maken via optimale zonligging, situering etc… en door de mogelijkheden te onderzoeken van het gebruik van duurzame materialen en installaties. Dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever(s) en is afhankelijk van budget en motivatie van de opdrachtgever.
  • Gebouwen ontwerpen die uniek zijn en tegelijkertijd iets natuurlijks, iets vanzelfsprekends hebben, waardoor ze passen in hun omgeving.

Passief bouwen

Duurzaamheid vertaalt naar een zeer laag energieverbruik komt tot uiting in passief bouwen. In vergelijking met energie-neutraal bouwen gaat dit nog een stapje verder.  Wat houdt het in:

passiefhuis1.Optimale isolatie

2.Optimale beglazing

3.Luchtdicht bouwen

4.Gebalanceerde ventilatie

5.Optimaal gebruik van de zon

6.Deskundige uitvoering

 

 

1.Optimale isolatie

De mate waarin een vloeren, buitenmuren en daken isoleren, wordt aangegeven met de Rc-waarde. Voor bijvoorbeeld buitenmuren is de minimale Rc-waarde 4,5, terwijl bij passief woningen Rc-waardes van 8 a 10 worden aangehouden.

 2. Optimale beglazing

Ook bij glasoppervlaktes dient zoveel mogelijk kou (in de winter) en warmte (in de zomer) te worden tegengehouden. Hierbij wordt gerekend met de zogenaamde U-waarde. Deze is voor het op dit moment gangbare HR++ glas ca. 1,2. Bij passief bouwen dient rekening te worden gehouden met U-waardes van maximaal 0,8.

3. Luchtdicht bouwen

Alle kieren dienen te worden afgesloten. Zo mag volgens de Nederlandse regelgeving maximaal het volume aan ‘lekkende lucht door kieren’ maximaal 4,0 x volume van de woning zijn, terwijl dit met passief bouwen maximaal 0,6 mag zijn!

4. Gebalanceerde ventilatie

Bij de ventilatie moet een onderscheid gemaakt worden tussen de basis ventilatie, de zomernachtventilatie en de spuiventilatie:

  • Basisventilatie bestaat uit een balansventilatie voorzien van hoogwaardige warmteterugwinning. Het geluidsniveau van deze installatie moet beperkt zijn, zodat dit niet hinderlijk wordt.
  • Zomernachtventilatie (automatisch) geeft de bewoner de mogelijkheid om tijdens warme dagen gedurende de nacht extra te kunnen ventileren en gebruik te maken van natuurlijke koeling. Dit bespaart weer energie.
  • Spuiventilatie: door het openen van ramen en deuren kan in korte tijd de lucht in de woning ververst worden.

5. Optimaal gebruik van de zon

Door optimaal gebruik van zonlicht, kun je besparen op energieverbruik en kunstlicht.

Het ontwerp dient rekening te houden met vereiste Zontoetredingsfactor g voor de beglazing. Dit is de waarde die aangeeft welk percentage van de totale zonne-energie die op het glas valt, wordt doorgelaten. Bij passieve huizen moet g > 50%. Ook dient rekening te worden gehouden met oververhitting, bijvoorbeeld door het voorzien van externe structurele beschaduwing, zoals balkons, luifels of buitenzonwering.

6. Deskundige uitvoering

Bovenstaande uitgangspunten worden door ons in samenwerking met bouwfysisch adviseurs uitgewerkt in concrete ontwerpen, tekeningen en berekeningen. Daarnaast valt of staat de uiteindelijke energiebesparing met een deskundige uitvoering door aannemer en installateur.