Mens en milieu

  • Bouwen en wonen hebben impact op mens en milieu. Elk materiaal heeft in meer of mindere mate invloed op zowel het milieu als de gezondheid van mensen. Het is ons streven een bijdrage te leveren aan het bewust omgaan met de keuzes in bouwmaterialen.
  • Net als de keuze tussen de te gebruiken energievoorzieningen is de keuze in bouwmaterialen een afweging tussen investering en exploitatie en het belang dat de gebruiker en/of opdrachtgever hieraan hecht.