Uitbereiding en modernisering bungalow Groningen

Aanbouw bij bestaande woning en aanpassing gevels

De bestaande bungalow is vernieuwd door de gevels wit te stuken en de kozijnen in contrast daarmee zwart uit te voeren. Het hout zorgt voor een warme tegenhanger daarvan. Naast de modernisering is de bungalow uitgebreid met een tuinkamer.

Realisatie: 2023