Stedenbouwkundig, Stadseilanden

Wonen aan een plein of in het groen

Dit stedenbouwkundig plan bestaat uit een aantal eilanden in een groene ruimte. Ieder eiland heeft twee ringen woningen. De buitenring is langs de rand van het eiland gesitueerd en biedt uitzicht op de groene ruimte. De binnenring ligt rondom een plein, met in het midden een woon- en voorzieningengebouw. Dit plan is bedoeld als tegenhanger van de gemiddelde nieuwbouwwijk die tegen een bestaand dorp of stad wordt aangebouwd en waar iedereen vroeg of laat zijn uitzicht over de landelijke omgeving gaat verliezen door verdere  uitbreidingen. De auto’s bevinden zich tussen de woningen, waardoor zowel de straat tussen de huizen en het groen rondom als het woonplein in het midden autovrij of autoluw is. Op de hoeken zijn voorzieningen met daarboven appartementen ontworpen. Zo ontstaat een gevarieerde woon- en werkomgeving voor verschillende doelgroepen.