Woning en groepsaccomodatie

Verbouw; 2007

Deze woning met groepsaccomodatie ‘’t Hiekerhoes’ in een oud schoolgebouw is intern verbouwd en uitgebreid met een uitbouw op het bestaande platte dak, waarvoor wij het tekenwerk hebben verricht. Op de foto’s de bestaande groepsaccomodatie en een bijzondere, door Jouke Benedictus ontworpen keuken in eikenhout.